Như Thanh là một huyện miền núi được chia tách từ huyện Như Xuân theo nghị định 72/CP, ngày 18/11/1996 của Chính phủ .

1. Chức năng - Nhiệm vụ

    Là cơ quan chuyên môn thuộc  UBND huyện , tham mưu giúp UBND Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT tại địa phương và các dịch vụ công việc thuộc phạm vi quản lý của Phòng GD theo quy định của Pháp luật , thực hiện một số nhiệm vụ , quyền hạn theo uỷ quyền của UBND Huyện . Phòng GD chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND Huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT.

2. Tình hình tổng quát của địa phương .

- Như Thanh là một huyện miền núi được chia tách từ huyện Như Xuân theo nghị định 72/CP, ngày 18/11/1996 của Chính phủ .

- Toàn huyện có 16 xã , 1 thị trấn , trong đó có 5 xã vùng thuộc vùng 135.

-  Dân số toàn huyện : 84.991 người (tính đến thời điểm tháng 9 năm 2006)

- Điều kiện tự nhiên : Là huyện miền núi có địa hình bao gồm đồi , núi đá vôi thấp , có nhiều hồ đập rộng thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp và du lịch . Diện tích tự nhiên: 587,12 Km2 . Chiều dài từ đầu huyện đến cuối huyện là 60 km . Phía Đông giáp huyện Nông Cống , Triệu Sơn ; phía Tây giáp huyện Như Xuân ; phía Nam giáp huyện Tĩnh Gia , tỉnh Nghệ An ; phía Bắc giáp huyện Triệu Sơn. Cơ cấu kinh tế chủ yếu của huyện là : Nông, Lâm , tiểu thủ công ngiệp và dịch vụ thương mại.

- Điều kiện xã hội : Như thanh có 4 dân tộc anh em cùng chung sống ( Kinh , mường , Thái , Thổ). Mật độ dân cư 140 người/Km2 . Người Kinh chiếm tỷ lệ hơn 60% chủ yếu là dân khai hoang định cư từ miền xuôi lên lập nghiệp và sinh sống . Như Thanh cũng là vùng có đồng bào theo đạo Thiên chúa . Cơ cấu thành phần dân cư đa dạng, phong phú , là nơi có truyền thống đấu tranh Cách mạng lâu đời , có di tích Lò cao kháng chiến Hải Vân . Từ khi chia tách huyện đến nay Như Thanh đã có 3 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ (Xã Hải Vân , Xã Cán Khê , xã Thanh Kỳ).

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm : 0,95%

3. Hệ thống trường học.

Toàn huyện có 57 trường ( 17 trường MN , 20 trường Tiểu học , 17 trường THCS , 1 trường TTGDTX-Dạy nghề , 2 trường THPT) 

- 17 trường Mầm Non

STT

Tên trường

Điện thoại

Ghi chú

1

Mầm Non  Xuân Thọ

 

 

2

Mầm Non  Cán Kh ê

 

 

3

Mầm Non  Xuân Du

 

 

4

Mầm Non  Phượng Nghi

 

 

5

Mầm Non  Mậu Lâm

037.556.616

 

6

Mầm Non  Phú Nhuận

 

 

7

Mầm Non  Xuân Khang

 

 

8

Mầm Non  Hải Long

037.556.076

 

9

Mầm Non  Hải Vân

 

 

10

Mầm Non  Yên Thọ

 

 

11

Mầm Non  Yên Lạc

 

 

12

Mầm Non  Thanh Tân

 

 

13

Mầm Non  Thanh Kỳ

 

 

14

Mầm Non  Xuân Phúc

 

 

15

Mầm Non  Phúc Đường

 

 

16

Mầm Non  Xuân Th ái

 

 

17

Mầm Non Thị trấn Bến Sung

 

 

 -         20 Trường Tiểu học 

STT

Tên trường

Điện thoại

Ghi chú

1

Tiểu học   Xuân Thọ

 

 

2

Tiểu học   Cán Kh ê

037.896.308

 

3

Tiểu học  Xuân Du

037.560.972

 

4

Tiểu học   Phượng Nghi

037.848.960

 

5

Tiểu học   Mậu Lâm 1

037.848.771

 

6

Tiểu học   Mậu Lâm 2

037.556.596

 

7

Tiểu học   Phú Nhuận

037.848.279

 

8

Tiểu học  Hải Long

037.848.165

 

9

Tiểu học  Xuân Khang 1

037.848.141

 

10

Tiểu học  Xuân Khang 2

037.848.415

 

11

Tiểu học  Hải Vân

037.848.192

 

12

Tiểu học  Yên Thọ 1

037.848.594

 

13

Tiểu học  Yên Thọ 2

037.848.895

 

14

Tiểu học Yên Lạc

037.848.891

 

15

Tiểu học Thanh Tân 1

037.688.121

 

16

Tiểu học Thanh Tân  2

 

 

17

Tiểu học  Thanh Kỳ

 

 

18

Tiểu học  Xuân Phúc

037.848.430

 

19

Tiểu học  Phúc Đường

037.556.111

 

20

Tiểu học  Xuân Th ái

 

 

     - 17 trường Trung học cơ sở 

STT

Tên trường

Điện thoại

Ghi chú

1

THCS  Xuân Thọ

037.896.002

 

2

THCS  Cán Kh ê

037.896.273

 

3

THCS  Xuân Du

037.896.973

 

4

THCS  Phượng Nghi

0.7.556.054

 

5

THCS  Mậu Lâm

037.848.261

 

6

THCS  Phú Nhuận

037.848.282

 

7

THCS Hải Long

037.848.229

 

8

THCS  Xuân Khang

037.848.470

 

9

THCS  Hải Vân

037.848.108

 

10

THCS  Yên Thọ

037.848.319

 

11

THCS  Yên Lạc

037.848.818

 

12

THCS Thanh Tân

037.688.119

 

13

THCS  Thanh Kỳ

037.216.284

 

14

THCS  Xuân Phúc

037.556.120

 

15

THCS  Phúc Đường

037.556.139

 

16

THCS  Xuân Th ái

 

 

17

THCS Dân tộc nội trú

037.848.447

 

 - 1 Trường Trung tâm giáo dục thường xuyên - Dạy nghề 

STT

Tên trường

Điện thoại

Ghi chú

1

TTGDTX - Dạy nghề

037.848.156

 

 - 2 trường Trung học phổ thông 

STT

Tên trường

Điện thoại

Ghi chú

1

THPT Như Thanh

037.848.040

 

2

THPT Như Thanh II

037.848.740

 

 4. Tổng số cán bộ giáo viên : 1612 người 

TT

Ngành học

T.số

Nữ

Dân tộc

Đảng viên

1

Mầm Non

- Trong Biên chế

- Ngoài Biên chế

 

132

274

 

131

274

 

  24

  87

 

  63

  20

2

Tiểu học

618

480

138

244

3

Trung học cơ sở

541

251

  88

207

4

TTGDTX-DN

  31

   8

   3

  14

5

Ph òng GD

  16

   6

   2

  14

   5. Một số thành tích nổi bật trong 5 năm qua .

Trong 5 năm qua vượt lên thách thức và mọi khó khăn của một huyện miền núi ngành giáo dục huyện Như Thanh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp giáo dục :

-         Hoàn thành mục tiêu PCGD Tiểu học đúng độ tuổi tháng 12 năm 2002.

-         Hoàn thành mục tiêu PCGD THCS  tháng 12 năm 2003.

-         Đã c ó 5 trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia

-         Trong 5 năm qua đ ã có 142 lượt trường được công nhận  là trường tiên

tiến cấp huyện ; 47 lượt trường được công nhận trường tiên tiến cấp tỉnh ; hàng 100 CBGV được Giám đốc Sở tặng giấy khen ; 14 tập thể , 16 cá nhân được UBND Tỉnh tặng Bằng khen , 8 tập thể , 18 cá nhân được Bộ GD tặng Bằng khen ; 3 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen ; 2 tập thể được Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng ba . Phòng giáo dục huyện 5 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động giỏi” và được Thủ tướng Chính Phủ  tặng Bằng khen .